Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ESSENTIAL OILS FOR CHAKRA HEALTH


Base (Root) Chakra : Patchuli, cedarwood, sandalwood, vetiver
Second (Sexual) Chakra: Rose, rosemary, ylang-ylang, juniper, sandalwood, jasmine


Third (Solar plexus) Chakra: Juniper, lavender, bergamot, rosemary, vetiver


Fourth (Heart) Chakra: Cedarwood, rose, sandalwood


Fifth (Throat) Chakra: Lavender, patchuli


Sixth (Third eye) Chakra: Geranium, lavender, rosemary, spearmintSeventh (Crown) Chakra: jasmin, frankincense


Here is one blend for your Solar plexus and Heart Chakra: In a 10-ml bottle, add the following essential oils with Jojoba Oil: 8 drops Sandalwood, 1 drop Roman Chamomile, 3 drops Jasmine.
Massage your solar plexus and heart Chakra with this blend. Pour a few drops into your palm and inhale deeply.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ.ΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
ηλ. διεύθυνση: papasimakis@yahoo.gr τηλ: 6975738684

Δεν υπάρχουν σχόλια: