Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Atarax

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ονομασία ιδιοσκευάσματος
 ATARAX

1.2 Σύνθεση:
 Δραστική ουσία: : Hydroxyzine hydrochloride
Έκδοχα :
Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 25mg/δισκίο
 Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Magnesium stearate, Silicon dioxide
colloidal, Opadry Y-1-7000, Titanium dioxide E171, Hypromellose 2915 5cp,
Macrogol 400.

Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο100mg/δισκίο
 Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Aerosil 200, Magnesium stearate,
Talc, Polyvidone, Eudragit-E, Titanium dioxide E171, Macrogol 6000
Πόσιμο διάλυμα
Ethanol (96%), sucrose, sodium benzoate, levomenthol, hazelnut flavour CE 12895,
water purified
Ενέσιμο διάλυμα
Sodium hydroxide, water for injection

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή
Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Πόσιμο διάλυμα
Ενέσιμο διάλυμα

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία
Κάθε δισκίο περιέχει 25mg ή 100mg Hydroxyzine dihydrochloride
Tα 5ml ποσίμου διαλύματος περιέχουν 10mg Hydroxyzine dihydrochloride
Κάθε φύσιγγα ενέσιμου διαλύματος των 2ml περιέχει 100mg Hydroxyzine
dihydrochloride

1.5 Περιγραφή - Συσκευασία
Ενέσιμο διάλυμα: κάθε κουτί περιέχει 6 φύσιγγες των 2ml
Πόσιμο διάλυμα: κάθε κουτί περιέχει ένα φιαλίδιο 150ml
Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 25mg: κουτί που περιέχει 25 δισκία Δισκία
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 100mg: κουτί που περιέχει 30 δισκία

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:
 Αγχολυτικό, Αντιισταμινικό

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας
 UCB AE, Λ. Βουλιαγμένης 580, 16452 Αργυρούπολη
Τηλ. 2109974000


1.8 Παρασκευαστής

 1Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο: UCB PHARMA S.A. – Βέλγιο
Ενέσιμο διάλυμα: THISSEN S.A. LABORATORIES - Βέλγιο
Πόσιμο διάλυμα: NEXTPHARMA SAS. - Γαλλία


2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ.

2.1 Γενικές πληροφορίες
 Η υδροξυζίνη είναι ένα φάρμακο με ηρεμιστικές και αντιισταμινικές ιδιότητες

2.2 Ενδείξεις
 Για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση αγχωδών εκδηλώσεων σε ενήλικες
 Για συμπτωματική αντιμετώπιση κνησμού
 Ως ηρεμιστικό κατά την προεγχειρητική αγωγή

2.3. Αντενδείξεις
 Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους, μπορούν όμως να
δημιουργήσουν και προβλήματα, όταν δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
 Το συγκεκριμένο φάρμακο δεν πρέπει να το πάρετε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-Ιστορικό υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος, στη
σετιριζίνη, σε άλλα παράγωγα της πιπεραζίνης, στην αμινοφυλλίνη ή την
αιθυλενοδιαμίνη.
-Ασθενείς που πάσχουν απο πορφυρία.
-Κύηση, τοκετός και γαλουχία (βλέπε κεφ.2.4.4).
-Η ενδοαρτηριακή και υποδόρια οδός χορήγησης αντενδείκνυται για το ενέσιμο
διάλυμα υδροξυζίνης.

Το πόσιμο διάλυμα Atarax 10 mg/5 ml περιέχει 0,75 g σακχαρόζης ανά ml. Οι
ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη,
δυσαπορρόφησης γλυκόζης – γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης – ισομαλτάσης δεν
πρέπει να παίρνουν το φάρμακο αυτό.

Τα δισκία Atarax περιλαμβάνουν λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά
προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης Lapp ή
δυσαπορρόφησης γλυκόζης – γαλακτόζης δεν πρέπει να παίρνουν το φάρμακο αυτό.
2.4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

2.4.1. Γενικά
Χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με οργανική βλάβη του εγκεφάλου, αυξημένη
πιθανότητα για σπασμούς ή επιληψία.
Τα παιδιά είναι πιθανότερο να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ
(βλέπε 2.8). Σπασμοί έχουν αναφερθεί συχνότερα σε παιδιά παρά σε ενηλίκους.
Χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γλαύκωμα, υπερτροφία του προστάτου,
επίσχεση ούρων, μειωμένη κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνος, βαρεία
μυασθένεια ή άνοια.
Χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς, οι οποίοι έχουν γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα
για καρδιακή αρρυθμία ή λαμβάνουν ταυτόχρονα θεραπεία με ένα δυνητικά
αρρυθμιογόνο φάρμακο.
Πριν από την ενδομυϊκή χορήγηση του ενέσιμου διαλύματος βεβαιωθείτε ότι η
βελόνη της σύριγγας δεν βρίσκεται σε αγγείο.
 2Η εκ λάθους υποδόρια χορήγηση του ενέσιμου διαλύματος προκαλεί αντιδράσεις στο
σημείο της ένεσης, συμπεριλαμβανομένης της νέκρωσηςιστών, θρομβοβλεβίτις και
σε σπάνιες περιπτώσεις τοπική νέκρωση ιστών ή μακράς διαρκείας πόνο έχουν
αναφερθεί έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση. Η ενδοφλέβια χορήγηση συσχετίζεται
επίσης με δυνητικό κίνδυνο τυχαίας ενδαρτηριακής ένεσης, η οποία προκαλεί
αρτηριακή θρόμβωση και συνεπακόλουθη νέκρωση ιστών.

Επιβάλλεται η διακοπή της θεραπείας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις
διαγνωστικές δοκιμασίες για αλλεργία και την πρόκληση βρογχοσπάσμου με
μεταχολίνη, για να αποφευχθεί ο επηρεασμός των αποτελεσμάτων αυτών των
δοκιμασιών.

 2.4.2. Ηλικιωμένοι
Βλ. Δοσολογία

 2.4.3. Παιδιά
Το δισκίο των 100 mg δεν χορηγείται στα παιδιά.
 Η υδροξυζίνη δεν χορηγείται σε παιδιά κάτων των 12 μηνών.

 2.4.4. Εγκυμοσύνη - Θηλασμός
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει τοξικότητα στην αναπαραγωγική λειτουργία.
Η υδροξυζίνη δεν πρέπει να χορηγείται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τον
τοκετό.
Η υδροξυζίνη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Ο θηλασμός πρέπει να
σταματήσει εάν η χορήγηση της υδροξυζίνης κρίνεται απαραίτητη.

2.4.5. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Η υδροξυζίνη μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα αντίδρασης και συγκέντρωσης.
Συνιστάται να απέχετε από την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων.
Σύγχρονη κατανάλωση οινοπνεύματος ή άλλων κατασταλτικών του ΚΝΣ πρέπει να
αποφεύγεται, επειδή επιδεινώνει αυτές τις επιδράσεις.

2.4.6. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα
Επειδή η ευαισθησία στην υδροξυζίνη διαφέρει από άτομο σε άτομο, προτείνεται,
ιδιαίτερα για τα ηλικιωμένα άτομα, η χορήγηση στην αρχή μικρών δόσεων, οι οποίες
να αυξάνονται σταδιακά μέχρι την επιθυμητή δόση.
Σε δόση άνω των 6,5 ml του πόσιμου διαλύματος Atarax 10 mg/5 ml, σε ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη. Η
σακχαρόζη μπορεί να είναι επιβλαβής για τα δόντια.
Το πόσιμο διάλυμα Atarax 10 mg/5 ml περιέχει μικρές ποσότητες (0,1 vol. %) αιθανόλης
(αλκοόλης). Η συγκέντρωση αλκοόλης μετά τη χορήγηση 100 ml πόσιμου διαλύματος
(που ισοδυναμεί με 200 mg υδροξυζίνης) ανέρχεται στα 100 mg, που ισοδυναμούν με 2
ml μπύρας ή 1 ml κρασιού. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς που
υποφέρουν από αλκοολισμό, σε εγκύους γυναίκες ή γυναίκες που θηλάζουν, σε παιδιά
και σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ασθενείς με ηπατοπάθειες ή επιληψία.

2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
 Η σύγχρονη χορήγηση της υδροξυζίνης με κατασταλτικά του ΚΝΣ και αντιχολινεργικά
ενισχύει τη δράση των φαρμάκων αυτών και επιβάλλει την εξατομίκευση και
προσαρμογή της δοσολογίας.
Το οινόπνευμα ενισχύει τη δράση της.
 3Η υδροξυζίνη ανταγωνίζεται της δράσης της βήτα-ιστίνης και των αναστολέων της
χολινεστεράσης.
Επιβάλλεται διακοπή της υδροξυζίνης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις διαγνωστικές
δοκιμασίες για αλλεργία και την πρόκληση βρογχοσπάσμου με μεταχολίνη, για να
αποφευχθεί επηρεασμός των αποτελεσμάτων αυτών των δοκιμασιών.
Να μην χορηγείται σε συνδυασμό με αναστολείς της μονοαμινο-οξειδάσης.
Το Αtarax εμποδίζει την αύξηση της αρτηριακής πίεσης η οποία προκαλείται από την
αδρεναλίνη.
Στους αρουραίους ανταγωνίζεται την αντισπασμωδική δράση της φαινυτοίνης. Η
σιμετιδίνη σε δόση 600mg x 2ημερησίως αυξάνει τις συγκεντρώσεις της υδροξυζίνης
στον όρο του αίματος κατά 36%, ενώ ελαττώνει κατά 20% τις μέγιστες συγκεντρώσεις
του μεταβολίτου σετιριζίνη.
Η υδροξυζίνη είναι αναστολέας του κυττοχρώματος CYP2D6 και μπορεί σε μεγάλες
δόσεις να προκαλέσει αλληλεπιδράσεις με τα υποστρώματα του CYP2D6.
Επειδή η υδροξυζίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ, μπορεί να αναμένεται αύξηση των
συγκεντρώσεών της στο αίμα, όταν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα που είναι γνωστό
ότι είναι ισχυροί αναστολείς την ηπατικών ενζύμων. . Εντούτοις, όταν αναστέλλεται μία
μόνο μεταβολική οδός, αυτή μπορεί να αντισταθμίζεται εν μέρει από την άλλη
μεταβολική οδό.

2.6. Δοσολογία
 Τα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο και το πόσιμο διάλυμα λαμβάνονται από το
στόμα.
 Το ενέσιμο διάλυμα χορηγείται ενδομυικά στο άνω έξω τεταρτημόριο του γλουτού.
Να μην αναμιγνύετε ποτέ στην ίδια σύριγγα την υδροξυζίνη με νατριούχο
θειοπεντάλη και γενικά με διαλύματα των οποίων το ΡΗ είναι μεγαλύτερο του 7.

Ενήλικες:
Για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση αγχωδών εκδηλώσεων:
50mg ημερησίως διηρημένα σε τρεις μεμονωμένες χορηγήσεις των 12,5-12,5-25mg.
Σε σοβαρότερα περιστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν δόσεις έως το ανώτερο 300mg
ημερησίως.

Για συμπτωματική αντιμετώπιση κνησμού:
Δόση έναρξης 25mg πριν από την ανάπαυση. Εάν κριθεί απαραίτητο μπορούν να δοθούν
στη συνέχεια δόσεις μέχρι το ανώτερο 25mg, 3-4 φορές ημερησίως.

Ως ηρεμιστικό κατά την προεγχειρητική αγωγή:
50-200mg ημερησίως σε 1 έως 2 χορηγήσεις:
Εφάπαξ χορήγηση 1 ώρα πριν από την επέμβαση. Μπορεί να προηγηθεί μία χορήγηση το
βράδυ πριν από τη χορήγηση αναισθησίας.

Η μέγιστη εφάπαξ δόση σε ενήλικες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200mg, ενώ η μέγιστη
ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300mg.

Παιδιά (από 12 μηνών)
Για συμπτωματική αντιμετώπιση κνησμού:
-από 12 μηνών έως 6 ετών: 1mg/kg σ.β. ημερησίως, αυξανόμενο αν είναι απαραίτητο
μέχρι το ανώτερο 2,5mg/kg σ.β. ημερησίως, σε διηρημένες δόσεις.
-άνω των 6 ετών:
 41mg/kg σ.β. ημερησίως, αυξανόμενο αν είναι απαραίτητο μέχρι το ανώτερο 2mg/kg σ.β.
ημερησίως, σε διηρημένες δόσεις.

Ως ηρεμιστικό κατά την προεγχειρητική αγωγή:
Εφάπαξ χορήγηση 1mg/kg σ.β. μία ώρα πριν από την επέμβαση. Μπορεί να προηγηθεί
χορήγηση 1mg/kg σ.β. τη νύχτα πριν από τη χορήγηση αναισθησίας.

Τροποποιήσεις δοσολογίας
Η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται μέσα στα συνιστώμενα όρια δόσεων, ανάλογα με
την απάντηση του ασθενούς στην θεραπεία.
Στους ηλικιωμένους συνιστάται έναρξη της θεραπείας με το ήμισυ της συνιστώμενης
δόσης, λόγω παρατεταμένης δράσης.
Σε ασθενείς με δυσλειτουργία του ήπατος συνιστάται η ελάττωση της ημερήσιας δόσεις
κατά 33%.
Η δοσολογία πρέπει να ελαττώνεται σε ασθενείς με μέτρια έως βαριά νεφρική
ανεπάρκεια, λόγω μειωμένης αποβολής του μεταβολίτου σετιριζίνη.

2.7. Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση
Τα συμπτώματα που παρατηρούνται μετά από μια σημαντική υπερδοσολογία σχετίζονται
κυρίως με υπερβολική αντιχολινεργική δράση, καταστολή του ΚΝΣ ή παράδοση
διέγερση του ΚΝΣ. Περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, ταχυκαρδία, πυρεξία, υπνηλία,
διαταραχή του αντανακλαστικού της κόρης του οφθαλμού, τρόμο, σύγχυση, ή
παραισθήσεις. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας επικοινωνήστε αμέσως με το Κέντρο
Δηλητηριάσεων ή απευθυνθείτε σε νοσοκομείο.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777

2.8. Τί πρέπει να γνωρίζεται στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε μια δόση
 Αν πρέπει να λαμβάνετε συνεχώς και παραλείψατε μια δόση, θα πρέπει να πάρετε τη
δόση αυτή το ταχύτερο δυνατό. Αν εν τούτοις πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση,
μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.

2.9. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται κυρίως με την κατασταλτική δράση της
υδροξυζίνης επί του ΚΝΣ ή την παράδοξη διέγερση του ΚΝΣ, με την αντιχολινεργική
δράση ή με αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Εχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες
ενέργειες:
Καρδιακές διαταραχές
Ταχυκαρδία
Οφθαλμικές διαταραχές
Διαταραχές προσαρμογής, θάμβος οράσεως
Γαστρεντερικές διαταραχές
Δυσκοιλιότης, ξηροστομία, ναυτία, έμετος
Γενικά συμπτώματα
Κόπωση, κακουχία, πυρεξία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού
Αναφυλακτικό σόκ, υπερευαισθησία
Ηπαρ
Μη φυσιολογικές ηπατικές δοκιμασίες
Διαταραχές νευρικού συστήματος
Σπασμοί, ζάλη, δυσκινησία, κεφαλαλγία, αϋπνία, καταστολή, υπνηλία, τρόμος
Ψυχιατρικές διαταραχές
Διέγερση, σύγχυση, αποπροσανατολισμός, παραισθήσεις
 5 6
Διαταραχές του ουροποιητικού
Επίσχεση ούρων
Διαταραχές του αναπνευστικού
Βροχγοσπασμός
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Αγγειοοίδημα, οίδημα, δερματίτις, κνησμός, ερυθηματώδες ή κηλιδο-βλατιδώδες
εξάνθημα, εφίδρωση, κνίδωση, τοπικό φαρμακευτικό εξάνθημα.
 Αγγειακές διαταραχές
Υπόταση

Σε σπάνιες περιπτώσεις η ενδομυϊκή χορήγηση του ενέσιμου διαλύματος έχει
προκαλέσει τοπικό άλγος μακράς διαρκείας.

2.10. Ημερομηνία λήξεως του προϊόντος

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η
ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.

2.11. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Το προϊόν να φυλάσσεται στον εξωτερικό περιέκτη, για να προστατεύεται από το φως,
διότι η υδροξυζίνη είναι φωτοευαίσθητη ουσία.

2.12. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 26-11-2010

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο
 ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το
 χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε
 συμβουλευθεί το γιατρό σας.
 Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
 ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το
 φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας
 πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το
 φαρμακοποιό σας.
 Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα
 πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
 Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με
 προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
 Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η
 υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για
 την υγεία σας.
 Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
 Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από
 τα παιδιά.


4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
http://www.ucbpharma.gr/_up/ucbpharma_gr/documents/76_Atarax_FOH_26_11_2009.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: